2008

דבר העורך

האם קרבה שקיעתה של האימפריה האמריקנית?

אימפריה מודרנית

התפתחות מדיניות החוץ של ארה"ב מאז סיום המלחמה הקרה

ההחמצה של קלינטון

הקשר בין מדיניות קלינטון לקיטוב העולמי המתעצם

דוקטרינת בוש הבן

הפצת הדמוקרטיה כצורך ביטחוני

על קו הזינוק

הקרב על הבית הלבן מתחיל עכשיו

סיכום השנה ומבט לשנה הבאה

סיקור מיוחד

אנשי השנה 2007

שני המנהיגים הבולטים בעולם בשנה החולפת

דבר העורך

משבר זהות באזורנו

חלוקה חדשה במזרח התיכון

השפעת המלחמה העולמית בטרור על האזור

הרע במיעוטו

גלגולה העכשווי של מדיניות שנויה במחלוקת