אנרגיה גרעינית

המיקום הוא הכל

צפון אפריקה כזירה חדשה