הליגה הערבית

איראן שולחת זרועות

חרדה ערבית לנוכח התחזקות טהרן