גיליון ספטמבר 2013

האיחוד גולש מזרחה

הרוח החדשה המנשבת בין טהרן לוושינגטון, עשויה להותיר את מדינות המפרץ, לראשונה זה שנים, ללא חסות של מעצמה מערבית. מה תהיינה ההשלכות של התפתחות כזו?

דבר העורך

המפרץ הפרסי החדש?

שינוי אסטרטגי במפרץ

חברות ה-GCC חוששות מחיבור אמריקני עם איראן

לבד מול איראן

הסבירות לתקיפה אמריקנית היא אפסית

מדד סיקור ממוקד

מהדורת 2013