אל-שבאב

שלוש מדינות לעם אחד

סומליה עומדת בפני פירוק סופי