הארגון הדרום-אסיאתי לשיתוף פעולה אזורי

המאה האסיאתית?

על השינוי במרכז הכובד העולמי במחצית הראשונה של המאה