הפיליפנים

טלטלה במנילה

הנשיא החדש מאיים על הברית ההיסטורית עם ארה”ב