ויקיליקס

אחד בפה אחד בלב

על הדלפת המסמכים הגדולה בהיסטוריה