חוף השנהב

חצויה

חוף השנהב על צומת דרכים

בום כלכלי במערב אפריקה

לקראת עליית כוחן של מדינות האזור