טרור

דוקטרינת בוש הבן

הפצת הדמוקרטיה כצורך ביטחוני