עמוס 6

אפריקה מתחברת

האינטרנט באפריקה סוגר פערים מהעולם