רומן ראדב

בחזרה ליאלטה 1945

סופי קובזנצב על ההתפתחויות האחרונות במזרח אירופה