שוויץ

יבשת בהקצנה

אירופה קרבה לפיצוץ

מט לצריח

הנייטראליות השוויצרית מתקרבת לקיצה

הדמוקרטיה בנסיגה

התחזקות הגוש הריכוזי והעמקת המשבר הכלכלי מאיימים על דמוקרטיות בעולם

שובו של הימין האירופי

קולות מאיימים מהעבר מתפשטים ביבשת