תהליך השלום

או”ם שמו”מ

הפלשתינים נוטשים את השיחות עם ישראל