אפריקה אינטרנט


שיעור האנשים שאינם מחוברים לאינטרנט. מקור: ICT Facts & Figures 2016