תנאי שימוש

ירחון ליחסים בינלאומיים

לזהות את הגורמים להתרחשויות מדיניות, פוליטיות וצבאיות.
לשרטט את קווי המתאר לעתיד לבוא.

תנאי שימוש

השימוש באתר ובמידע הכלול בו כפוף לתנאים המפורטים ומעיד על הסכמת המשתמש לתנאים אלה. הנהלת “סיקור ממוקד” (להלן: האתר) שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאים אלה מעת לעת, להוסיף עליהם או לגרוע מהם, ביחס לאתר כולו, לחלקו, למאפיין שלו (feature) או ליישום (application) הנמצא בו. התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים לגברים ולנשים כאחד. המונח “משתמש” להלן משמעו כל אדם אשר יוצר קשר, מתקשר לאתר, מוריד ממנו יישום או תוכנה כלשהם או צופה בו.

זכויות יוצרים

מאז עלה אתר סיקור ממוקד לאוויר, בדצמבר 2005, פורסמו במסגרתו מאות מאמרים. מערכת האתר שומרת לעצמה את כל הזכויות על המאמרים. אין להעתיק, לשכפל או לצטט את כל המאמרים או את חלקם ללא אישור מפורש מבעלי האתר.

כל התמונות, האיורים, המפות, קטעי הצליל, קטעי הוידאו, הגרפיקה ויישומי התוכנה המופיעים באתר, מוגנים בזכויות יוצרים, למעט במקומות בהם מצוין אחרת. כל ההרשאות לפרסום, הרישיונות וההסכמים בין האתר לבין בעלי הזכויות המקוריות, נשמרים ע”י מערכת האתר ויוצגו לכל דורש במידת הצורך.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי מערכת האתר מאמינה כי השימוש בכל התמונות באתר נופל תחת ההגדרה של “שימוש הוגן”, תחת רישיון Creative Commons. מערכת האתר אינה מפרה בידיעתה את זכויות היוצרים של מי מבעלי הזכויות על התכנים המופיעים באתר.

בכל מקרה של אי בהירות, ניתן ליצור קשר עם הנהלת האתר.