OPEC

סעודיה החדשה

הממלכה נערכת להתמודד עם המצב החדש

אסטרטגיה ממוקדת

המטרה: פירוקו של אופ״ק

סוף עידן הוגו

כיצד ישפיע מותו של צ’אבז על מחיר הנפט

ארגון בלי אופק

קרטל הנפט בסכנת פילוג

בום כלכלי במערב אפריקה

לקראת עליית כוחן של מדינות האזור

בועת הזהב השחור

ספקולציות בשוק הנפט

משבר המזון העולמי

מי תהיינה הנפגעות העיקריות?