גיליון מרץ 2013

המשחק הגדול החדש

השימוש הגובר בסין בגז טבעי, מוביל אותה לעסקאות ענק עם ספקיות הגז באסיה התיכונה, גם על חשבונה של רוסיה

דבר העורך

יחסים מורכבים

הזרימה מזרחה

השלכות הגברת השימוש הסיני בגז טבעי

שינוי אסטרטגי בטשקנט

האוזבקים רוצים הכרה כמעצמה אזורית

התנצלות יקרה

על השלכות המאמץ להתפייס עם טורקיה

סוף עידן הוגו

כיצד ישפיע מותו של צ’אבז על מחיר הנפט