כותרת גיליון נובמבר 2014


ראש ממשלת בריטניה, דיוויד קמרון

צילום: דאונינג 10