ראש ממשלת פקיסטן, נוואז שריף – ההיסטוריה המשותפת שלו ושל מודי תגביר את העוינות בין השכנות? צילום: מחלקת המדינה האמריקנית


ראש ממשלת פקיסטן, נוואז שריף – ההיסטוריה המשותפת שלו ושל מודי תגביר את העוינות בין השכנות? צילום: מחלקת המדינה האמריקנית