ראש ממשלת הודו היוצא, מנמוהנג סינג עם ברק – היחסים בין הודו לישראל עומדים בפני שדרוג? צילום: ממשלת הודו


ראש ממשלת הודו היוצא, מנמוהנג סינג עם ברק – היחסים בין הודו לישראל עומדים בפני שדרוג? צילום: ממשלת הודו