האיחוד האפריקאי

מרוקו חוזרת הביתה

המדינה האחרונה באפריקה מצטרפת לאיחוד היבשתי