האיטי

ההחמצה של קלינטון

הקשר בין מדיניות קלינטון לקיטוב העולמי המתעצם