הוגו צ'אבז

אדום בחוץ, כחול בפנים

שורת מהפכים באמריקה הלטינית משחקים לידי ארה"ב