היחסים המיוחדים

ההימור של אובאמה

להצליח גם במחיר של פגיעה בחברים