המלחמה העולמית בטרור

הרע במיעוטו

גלגולה העכשווי של מדיניות שנויה במחלוקת

חלוקה חדשה במזרח התיכון

השפעת המלחמה העולמית בטרור על האזור

דוקטרינת בוש הבן

הפצת הדמוקרטיה כצורך ביטחוני