ימין קיצוני

יבשת בהקצנה

אירופה קרבה לפיצוץ

שובו של הימין האירופי

קולות מאיימים מהעבר מתפשטים ביבשת