לוב

חלוקה חדשה במזרח התיכון

השפעת המלחמה העולמית בטרור על האזור