משבר המזון

משבר המזון העולמי

מי תהיינה הנפגעות העיקריות?