סחר בנשק

קלצ’ניקוב כנשק להשמדה המוני

אלעד צפורי על השפעתו של הסחר בנשק