ערב הסעודית

אסטרטגיה ממוקדת

המטרה: פירוקו של אופ״ק