צבא האיחוד האירופי

ועידת מינכן 2010

בין צבא האיחוד האירופי למטריה דיפלומטית סינית