גיליון יוני 2012

הרפובליקה המצרית השנייה

לאחר עשרות שנים שאנשיהם נרדפו, זוכים האחים המוסלמים לנשיא ראשון. האם יצליחו להתמודד עם קשיי השלטון?

דבר העורך

אכזבה בתחריר

עידן חדש במצרים

נשיא ראשון לאחים המוסלמים

מעבירים הילוך באסיה

כל המעצמות בוחשות בזירה

המשחק הגדול

המאבק על השפעה באפגניסטן נמשך

אסטרטגיה ממוקדת

בחזרה לסיני