אמנת ליסבון

המעצמה הרביעית

האיחוד האירופי מתגבש

2009 בזירה העולמית

סיכום אירועי השנה החולפת

האיחוד המאוחד

לקראת כניסתה לתוקף של אמנת ליסבון