אמרסון מננגאגואה

היום שאחרי מוגאבה

המנהיג הוותיק בעולם מתכונן לרדת מהבמה