ארצות הברית של אירופה

המעצמה הרביעית

האיחוד האירופי מתגבש