ברטון וודס

לופט געשעפט

מדיניות ממשלתית ופעילות ספקולטיבית מפילות כלכלות