גבון

בום כלכלי במערב אפריקה

לקראת עליית כוחן של מדינות האזור

הקולוניאליזם הסיני

כיצד הפכה סין לגורם רב השפעה באפריקה