גינאה המשוונית

אופוזיציה לסין

סין תחת מתקפה ביבשת השחורה

בום כלכלי במערב אפריקה

לקראת עליית כוחן של מדינות האזור