דנמרק

יבשת בהקצנה

אירופה קרבה לפיצוץ

המלחמה הקפואה

המאבק על הקוטב הצפוני

הדמוקרטיה בנסיגה

התחזקות הגוש הריכוזי והעמקת המשבר הכלכלי מאיימים על דמוקרטיות בעולם

שובו של הימין האירופי

קולות מאיימים מהעבר מתפשטים ביבשת