המפרץ הפרסי

משולשי כוח

ישראל צריכה לבחון מחדש את תפיסותיה האסטרטגיות לנוכח השינויים באזור (אסטרטגיה ממוקדת)

בום כלכלי במערב אפריקה

לקראת עליית כוחן של מדינות האזור