העולם הערבי

ישראל יוצאת מהבידוד?

המזרח התיכון מוסיף להתעצב מחדש