מהגרים

נדידת העמים

המהגרים מציבים בפני האיחוד האירופי איום משמעותי