מערב אפריקה

בום כלכלי במערב אפריקה

לקראת עליית כוחן של מדינות האזור