נמל גוודאר

הקרב על הים

התחרות הכלכלית בין הודו וסין עולה מדרגה