סמים

הקרטל החדש

הסמים בשירות הטרור

הוגו התומך בטרור

הפעילות החשאית של צ’אבז