צ’אד

שתי וערב

סין ממשיכה לפתח את אפריקה

מוקדי הסכסוך הבין-גושי

היכן צפויות ההתנגשויות הבאות?

מוקדי החיכוך הבאים

קווי מסגרת לשנים הבאות של המלחמה הקרה השנייה