רוברט מוגאבה

היום שאחרי מוגאבה

המנהיג הוותיק בעולם מתכונן לרדת מהבמה