רופאים ללא גבולות

2009 ללא גבולות

דו"ח מיוחד על המשברים ההומיניטאריים הצפויים השנה