שינזו אבה

סופרים לאחור ברוסית

הכלכלה מתפוררת, ופוטין נערך לבאות